Regulamin

Regulamin sklepu

  1. Sklep Internetowy działający w ramach serwisów internetowych Tarbonus Sp. z o.o. (zwany dalej Sklepem Internetowym) prowadzi firma TARBONUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-231), ul. Bociana 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028983.
  2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności serwisów internetowych Tarbonus Sp. z o.o.
  3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Zamówienie aktualizacji jest równoznaczne z ich odbiorem do momentu przesłania pisemnej rezygnacji
  5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Tarbonus.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
  6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.
  7. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienie – na adres mailowy podany podczas rejestracji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie wpłynąć do Sklepu – konieczny jest wówczas kontakt.
  8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
   1. w kolejny dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie wpłynęło do sklepu – dla zamówień z płatnością „za pobraniem”,
   2. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Tarbonus Sp. z o.o. – dla zamówień z płatnością w formie przelewu bankowego.
  9. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
  10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, jak również do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
  11. Sklep Internetowy pobiera zryczałtowane opłaty za przesyłki. W przypadku przesyłki za pobraniem jej koszt wliczony jest w kwotę pobrania.
  12. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską.
  13. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
  14. Płatność za zamówione produkty może nastąpić za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub przelewem na konto, którego numer oraz nazwa Banku prowadzącego rachunek są podane w formularzu zamówienia – w informacjach o płatności.
  15. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.
  16. Adres do reklamacji marketing@tarbonus.pl, Tarbonus Sp. z o. o. ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg Dział Marketingu i Handlu.
  17. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  18. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru wysyłając stosowne oświadczenie na piśmie.
  19. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sklepowi Internetowemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: marketing@tarbonus.p lub przesyłając pocztą na adres: Tarbonus Sp. z o. o. ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Dział Marketingu i Handlu. Przesyłkę należy nadać na adres Tarbonus Sp. z o. o. ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Dział Marketingu i Handlu.
  20. Jeśli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .
  21. W przypadku zwrotu Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Pieniądze zostaną Zamawiającemu zwrócone w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki ze zwracanym towarem. Warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie nieuszkodzonego towaru z wszelkimi załączonymi dodatkami. Książki lub płyty które zostały rozfoliowane nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają produkty sprowadzone na indywidualne zamówienie Zamawiającego.
  22. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku umowy:
   • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep Internetowy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep Internetowy utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep Internetowy o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  24. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
  25. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu Internetowego prosimy przesyłać na adres: marketing@tarbonus.pl