Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp

31.50

Pracownik na stanowisku robotniczym

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Książka przygotowana została jako materiał pomocniczy dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) materiały zebrane w książce podzielone zostały na cztery części:

  1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy,
  3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń,
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy.

Format: B5.  84 strony. Oprawa miękka foliowana.
Wydanie XXIV. Stan prawny: czerwiec 2022 r.

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp

Publikacja powstała w oparciu o program Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Prezentacje BHP program

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp