Pracownik inżynieryjno-techniczny.

Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii. Omówiono również nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.

42.00

Na stanie

Opis

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii. Omówiono również nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy. 

Opracowanie przygotowane zostało jako materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na pięć części:

  • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

   – praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

    – odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem

    – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

– nadzoru i kontroli warunków pracy.

  • Zagrożenia w środowisku pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii wraz z przykładowymi ćwiczeniami dotyczącymi uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu, znajdującymi się w załączniku do niniejszego opracowania,
  • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zawierający także: 

       – sprzęt przeciwpożarowy i postępowanie w przypadku pożaru,

       – zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Publikacja powstała w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Format: B5, 138 stron, oprawa miękka foliowana,
Wydanie VIII
Stan prawny: październik 2020 r.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP”