Pracodawca i kierownik Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp

Pracodawca i kierownik

Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

42.00

Pracodawca i kierownik

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na osiem części:

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:
  – obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  –  ochrony pracy  kobiet i młodocianych,
  –  profilaktycznej  ochrony zdrowia pracowników,
  – szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy.
 2. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy.
 3. Organizacja bezpiecznych stanowisk pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn oraz profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp.
 6. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Publikacja powstała w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Format: B5. Oprawa miękka foliowana. 


Wydanie: XXV. Ilość stron: 202. Stan prawny: maj 2022 r.

Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Publikacja powstała w oparciu o program Asystent BHP Prezentacje, który zawiera
obszerną wiedzę z tej tematyki.

Prezentacje BHP program

Pracodawca i kierownik Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp