Poradnik spawacza

Poradnik spawacza

73.50

Poradnik spawacza

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Zasadniczą część książki stanowią informacje na temat 6 metod spawania, w tym spawania acetylenowo-tlenowego (proces 311), 4 metod spawania łukowego (procesy 131, 135, 138 i 141) oraz cięcia termicznego. 

W sposób przekrojowy przedstawiono również, m.in.: 

  • metalowe materiały konstrukcyjne,
  • zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym,
  • pozycje spawania,
  • źródła energii wykorzystywane w spawalnictwie,
  • przygotowanie metali do spawania i po spawaniu,
  • materiały dodatkowe do spawania i gazy spawalnicze,
  • niezgodności i pękanie złączy,
  • zasady BHP na stanowiskach spawalniczych,
  • instrukcja technologiczna spawania,
  • zasady kwalifikowania: technologii, personelu i zakładów wytwarzających. 

Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na spawaczy uczestniczących w kursach spawania połączeń pachwinowych i doczołowych, blach i rur,  metodami łukowymi oraz spawania gazowego. Jest to niezbędny materiał dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat spawania.

Autor: dr Ziemowit Wilk

 Rok 2020. Wydanie V. Ilość stron – 184. Oprawa miękka foliowana.

Poradnik spawacza

Poradnik spawacza