Poradnik Służby BHP  +  Poradnik Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej 

354.50

Na stanie

Opis

PORADNIK SŁUŻBY BHP - najnowsze wydanie 2022

Cena regularna 260 zł w pakiecie 208 zł

Poradnik stanowi bogate kompendium wiedzy, która została uporządkowana, usystematyzowana i ustrukturyzowana gwarantując tym samym niezbędną pomoc dla każdej osoby zaangażowanej w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Praca zbiorowa, powstała w oparciu o kilkudziesięcioletnią współpracę Wydawcy z wieloma autorami – specjalistami branżowymi.

>>Spis treści<<

Poradnik składa się z dziewięciu części:

  1. System ochrony pracy i jego instytucje
  2. Prawo pracy – wybrane regulacje prawne
  3. Środowisko, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
  4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
  5. Zagrożenia środowiska pracy
  6. Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
  7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne
  8. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
  9. Profilaktyka
Poradnik Służby BHP, Poradnik BHP, Książka do BHP, BHP, Tarbonus

W ramach powyższych części, w 38 rozdziałach omawiane są najważniejsze problemy związane z bezpieczną pracą, z uwzględnieniem wszystkich elementów procesów pracy. Materiały zebrane w Poradniku oparte są na obowiązujących aktach prawnych, których aktualizowana treść jest dostępna w portalu AsystentBHP.pl

Poradnik służby BHP polecany jest zarówno dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie. Dla stawiających pierwsze kroki w tej profesji (uczniów, studentów) stanowi obszerną i usystematyzowaną bazę wiedzy niezbędnej do nauki i przyszłej pracy.

Poradnik został wydany w nowoczesnej formie,  uwzględniającej najlepsze sposoby przyswajania wiedzy. Poradnik jest  bogato ilustrowany, a kolorystyka tychże ilustracji spełnia wymogi prawidłowej percepcji ergonomicznej obrazu.

Format: B5.  648 stron. Oprawa twarda foliowana. 

Wydanie IV. Stan prawny: 2022 r.

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej

Cena regularna 94,50 zł, w pakiecie 66 zł

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Do książki dołączona jest płyta, zawierająca akty prawne i inne zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Stan prawny płyty: 11 października 2021 r.

Niniejszy poradnik stanowi pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.

Autor w sposób kompleksowy opisuje m.in. przeciwpożarowe wymagania budowlane, gaśnice i środki gaśnicze oraz urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.

Autor: st. bryg. mgr inż. poż. Krzysztof T. Kociołek

Format: B5, 206 stron, oprawa miękka foliowana. 

Wydanie XII. Stan prawny: czerwiec 2021 r.

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej Tarbonus