Poradnik Służby BHP  +  Ocena ryzyka zawodowego

 

354.50

Na stanie

Opis

PORADNIK SŁUŻBY BHP - najnowsze wydanie 2022

Cena regularna 260 zł w pakiecie 208 zł

Poradnik stanowi bogate kompendium wiedzy, która została uporządkowana, usystematyzowana i ustrukturyzowana gwarantując tym samym niezbędną pomoc dla każdej osoby zaangażowanej w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Praca zbiorowa, powstała w oparciu o kilkudziesięcioletnią współpracę Wydawcy z wieloma autorami – specjalistami branżowymi.

>>Spis treści<<

Poradnik składa się z dziewięciu części:

 1. System ochrony pracy i jego instytucje
 2. Prawo pracy – wybrane regulacje prawne
 3. Środowisko, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 5. Zagrożenia środowiska pracy
 6. Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
 7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne
 8. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 9. Profilaktyka
Poradnik Służby BHP, Poradnik BHP, Książka do BHP, BHP, Tarbonus

W ramach powyższych części, w 38 rozdziałach omawiane są najważniejsze problemy związane z bezpieczną pracą, z uwzględnieniem wszystkich elementów procesów pracy. Materiały zebrane w Poradniku oparte są na obowiązujących aktach prawnych, których aktualizowana treść jest dostępna w portalu AsystentBHP.pl

Poradnik służby BHP polecany jest zarówno dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie. Dla stawiających pierwsze kroki w tej profesji (uczniów, studentów) stanowi obszerną i usystematyzowaną bazę wiedzy niezbędnej do nauki i przyszłej pracy.

Poradnik został wydany w nowoczesnej formie,  uwzględniającej najlepsze sposoby przyswajania wiedzy. Poradnik jest  bogato ilustrowany, a kolorystyka tychże ilustracji spełnia wymogi prawidłowej percepcji ergonomicznej obrazu.

Format: B5.  648 stron. Oprawa twarda foliowana. 

Wydanie IV. Stan prawny: 2022 r.

Ocena ryzyka zawodowego – książka wraz z płytą CD

Cena regularna 94,50 zł w pakiecie 66 zł

–Książka – SPIS TREŚCI–

–Płyta CD – wykaz 51 wybranych stanowisk pracy–

CD zawiera oceny ryzyka zawodowego dla 51 wybranych stanowisk pracy. Działa z systemem operacyjnym: Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 10.

Książka przedstawia kompleksowy sposób podejścia do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.

W rozdziałach 1-7 podano podstawowe wiadomości dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym, definicje oraz podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego. Omówiono również kroki, jakie należy podjąć, aby poprawnie ocenić ryzyko zawodowe, a następnie wyeliminować je lub ograniczyć. Podano także zasady, informowania pracowników o ryzyku zawodowym na ich stanowiskach.
Również w rozdziale 7 została opisana metoda oceny obciążenia psychicznego.
W rozdziale 8 zostały przedstawione metody oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk.
Na dołączonej do książki płycie zamieszczono kilkadziesiąt przykładowych ocen ryzyka dla różnorodnych stanowisk pracy.
Oceny wykonane są jedną z trzech metod:
 • Wstępna analiza zagrożeń PHA,
 • Matryca ryzyka wg normy PN-N-18002,
 • Wskaźnik ryzyka RISC SCORE.

Autorzy: dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, dr inż. Adam Słomka

Format: B5, 182 strony, oprawa miękka foliowana. Wydanie IV. Stan prawny: 2018 r

Ocena ryzyka zawodowego - książka wraz z płytą CD