Promocja

Poradnik służby BHP + Asystent PPoż Serwis, miesięczny dostęp online gratis

234.00

Opis


Poradnik służby BHP + Asystent PPoż Serwis, miesięczny dostęp online gratis

Poradnik stanowi bogate kompendium wiedzy, która została uporządkowana, usystematyzowana i ustrukturyzowana gwarantując tym samym niezbędną pomoc dla każdej osoby zaangażowanej w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Praca zbiorowa, powstała w oparciu o kilkudziesięcioletnią współpracę Wydawcy z wieloma autorami – specjalistami branżowymi.

>>Spis treści<<

Poradnik składa się z dziewięciu części:

 1. System ochrony pracy i jego instytucje
 2. Prawo pracy – wybrane regulacje prawne
 3. Środowisko, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 5. Zagrożenia środowiska pracy
 6. Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
 7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne
 8. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 9. Profilaktyka

 

Poradnik Służby BHP, Poradnik BHP, Książka do BHP, BHP, Tarbonus

W ramach powyższych części, w 38 rozdziałach omawiane są najważniejsze problemy związane z bezpieczną pracą, z uwzględnieniem wszystkich elementów procesów pracy. Materiały zebrane w Poradniku oparte są na obowiązujących aktach prawnych, których aktualizowana treść jest dostępna w portalu AsystentBHP.pl

Poradnik służby BHP polecany jest zarówno dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie. Dla stawiających pierwsze kroki w tej profesji (uczniów, studentów) stanowi obszerną i usystematyzowaną bazę wiedzy niezbędnej do nauki i przyszłej pracy.

Poradnik został wydany w nowoczesnej formie,  uwzględniającej najlepsze sposoby przyswajania wiedzy. Poradnik jest  bogato ilustrowany, a kolorystyka tychże ilustracji spełnia wymogi prawidłowej percepcji ergonomicznej obrazu.

Format: B5.  648 stron. Oprawa twarda foliowana. 

Wydanie IV. Stan prawny: 2022 r.

Asystent PPoż Serwis, miesięczny dostęp online

Asystent PPoż Serwis zawiera bazę aktów prawnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Prezentowane w Serwisie akty prawne przedstawione są w wersji ujednolicanej na bieżąco, z szybką komunikacją pomiędzy poszczególnymi częściami aktów prawnych (Księgi, Działy, Rozdziały, Oddziały, Załączniki). Bezpośrednio pod ścieżką aktu prawnego może się znajdować komunikacja do następujących wykazów:

 • Prawo UE (jeżeli dany akt prawny wdraża prawo UE lub w jego treści przywołane są akty prawne UE) – istnieje możliwość przejścia do aktualnie obowiązujących aktów prawa UE;
 • Wyroki TK (jeżeli takie zostały wydane dla tego aktu prawnego) – istnieje możliwość przejścia do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
 • Polskie Normy (jeżeli numer Polskiej Normy jest przywołany w danym akcie prawnym) – z wykazu Polskich Norm można przejść bezpośrednio do sklepu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w celu zapoznania się z informacjami o danej normie i ewentualnego dokonania zakupu normy.

Po  zalogowaniu  się do  Serwisu możemy korzystać z dwóch  menu – górnego tematycznego i dolnego zbiorczego. Część środkowa zawiera informacje o najnowszych aktach prawnych w trzech grupach:

 • Nowe akty prawne,
 • Zmiany w aktach prawnych,
 • Akty prawne tracące moc.

W menu górnym znajduje się 6 zakładek tematycznych: Ochrona Ppoż., PSP, Sprzęt ppoż., Ochrona  środowiska,  Nadzór i dozór oraz  Bezpieczeństwo. Każda z tych zakładek rozwija się do kolejnych 51 podzakładek.

Menu dolne zawiera zakładki:

 • Ustawy – wykaz ustaw, których ujednolicany na bieżąco tekst znajduje się w Serwisie. Z tego wykazu można przejść bezpośrednio do treści ustawy (jeśli do ustawy nie wydano żadnych aktów wykonawczych) lub do kolejnego wykazu obejmującego daną ustawę i wybrane akty wykonawcze wydane na jej podstawie,
 • Rozporządzenia – wykaz wszystkich ujednolicanych na bieżąco rozporządzeń,  których tekst znajduje się w Serwisie. Z tego wykazu  można bezpośrednio przejść do tekstu aktu prawnego,
 • Komentarze    prawne  – komentarze   omawiające najważniejsze zagadnienia oraz
  zmiany systemu prawnego, uwzględniające unormowania i rozwiązania prawne oraz orzecznictwo i piśmiennictwo z danej dziedziny. Publikacje przygotowywane są przez praktyków i teoretyków,
 • Inne akty prawne – wykaz aktów wykonawczych typu komunikaty, obwieszczenia, zarządzenia itp. dostępnych w Serwisie.Z tego wykazu można bezpośrednio przejść do tekstu aktu prawnego,
 • Prawo UE – dostęp do wybranych nowych aktów prawnych UE, związanych z zawartością Serwisu,
 • Druki – dostęp do kilkudziesięciu druków, przygotowanych w postaci wypełnialnych pdf-ów, które po wypełnieniu można wydrukować, a także zapisać na dysku twardym lub innym nośniku,
 • Projekty – wybrane projekty ustaw oraz aktów wykonawczych, dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji,
 • Kalendarium – codzienne omówienie zmian następujących w zbiorze aktów prawnych dostępnych w serwisie,
 • Zapytaj specjalistę – możliwość zadania pytania do specjalistów z firmy Tarbonus.     

Zalety Serwisu online

nowe akty prawne oraz ich ujednolicona treść po zmianach dostępne w ciągu 24 godzin od   publikacji w Dz. U.

wyroki Trybunału  oraz akty prawne UE

bieżące komentarze do  istotnych  zmian w przepisach PPoż, ochrony środowiska oraz budownictwa

bogaty wybór aktywnych druków, dostęp do wszystkich artykułów  oraz  publikacji  w portalu asystentBHP.pl

bieżące monitorowanie nadchodzących zmian w przepisach

stały kontakt ze specjalistami branżowymi poprzez zakładkę „Zapytaj Specjalistę”

Serwis PPoż – bądź na bieżąco!