Promocja!

Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej. Regulacje prawne

Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej
Regulacje prawne

19.00

Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej. Regulacje prawne

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Zamierzeniem książki jest z jednej strony przegląd obowiązujących w Polsce przepisów regulujących problematykę związaną z paleniem tytoniu wraz z ich omówieniem wykładniowym, a z drugiej skrótowe ukazanie skutków prawno-ekonomicznych wynikających z braku rzeczywistego i skutecznego oddziaływania prewencyjnego.

Książka jest adresowana do pracodawców oraz, działających w ich imieniu, inspektorów bhp, w tym przede wszystkim dyrektorów szkół i rektorów wyższych uczelni, a także podmiotów zajmujących się od strony publicznej ochroną przed skutkami palenia tytoniu.

Autor po dokonaniu analizy problemu przedstawia propozycje rozwiązań naprawczych.

Autor: Tadeusz M. Nycz.

Format: B5, 134 strony, oprawa miękka foliowana,
Wydanie I, 2011 r. Stan prawny: marzec 2019 r.

Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej. Regulacje prawne

Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej. Regulacje prawne