Promocja!

Niezbędnik Specjalisty BHP

Poradnik Służby BHP  I  Ocena ryzyka zawodowego I Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP I Wymagania i ocena stanu BHP w zakładzie. Poradnik I Ergonomia

 

427.50 370.00

Na stanie

Opis

ZESTAW KSIĄŻEK "NIEZBĘDNIK SPECJALISTY BHP"

PORADNIK SŁUŻBY BHP - najnowsze wydanie 2022

Cena regularna 260 zł w pakiecie 208 zł

Poradnik stanowi bogate kompendium wiedzy, która została uporządkowana, usystematyzowana i ustrukturyzowana gwarantując tym samym niezbędną pomoc dla każdej osoby zaangażowanej w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Praca zbiorowa, powstała w oparciu o kilkudziesięcioletnią współpracę Wydawcy z wieloma autorami – specjalistami branżowymi.

>>Spis treści<<

Poradnik składa się z dziewięciu części:

 1. System ochrony pracy i jego instytucje
 2. Prawo pracy – wybrane regulacje prawne
 3. Środowisko, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 5. Zagrożenia środowiska pracy
 6. Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
 7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne
 8. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 9. Profilaktyka
Poradnik Służby BHP, Poradnik BHP, Książka do BHP, BHP, Tarbonus

W ramach powyższych części, w 38 rozdziałach omawiane są najważniejsze problemy związane z bezpieczną pracą, z uwzględnieniem wszystkich elementów procesów pracy. Materiały zebrane w Poradniku oparte są na obowiązujących aktach prawnych, których aktualizowana treść jest dostępna w portalu AsystentBHP.pl

Poradnik służby BHP polecany jest zarówno dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie. Dla stawiających pierwsze kroki w tej profesji (uczniów, studentów) stanowi obszerną i usystematyzowaną bazę wiedzy niezbędnej do nauki i przyszłej pracy.

Poradnik został wydany w nowoczesnej formie,  uwzględniającej najlepsze sposoby przyswajania wiedzy. Poradnik jest  bogato ilustrowany, a kolorystyka tychże ilustracji spełnia wymogi prawidłowej percepcji ergonomicznej obrazu.

Format: B5.  648 stron. Oprawa twarda foliowana. 

Wydanie IV. Stan prawny: 2022 r.

Ocena ryzyka zawodowego – książka wraz z płytą CD

Cena regularna 94,50 zł w pakiecie 80 zł

–Książka – SPIS TREŚCI–

–Płyta CD – wykaz 51 wybranych stanowisk pracy–

CD zawiera oceny ryzyka zawodowego dla 51 wybranych stanowisk pracy. Działa z systemem operacyjnym: Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 10.

Książka przedstawia kompleksowy sposób podejścia do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.

W rozdziałach 1-7 podano podstawowe wiadomości dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym, definicje oraz podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego. Omówiono również kroki, jakie należy podjąć, aby poprawnie ocenić ryzyko zawodowe, a następnie wyeliminować je lub ograniczyć. Podano także zasady, informowania pracowników o ryzyku zawodowym na ich stanowiskach.
Również w rozdziale 7 została opisana metoda oceny obciążenia psychicznego.
W rozdziale 8 zostały przedstawione metody oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk.
Na dołączonej do książki płycie zamieszczono kilkadziesiąt przykładowych ocen ryzyka dla różnorodnych stanowisk pracy.
Oceny wykonane są jedną z trzech metod:
 • Wstępna analiza zagrożeń PHA,
 • Matryca ryzyka wg normy PN-N-18002,
 • Wskaźnik ryzyka RISC SCORE.

Autorzy: dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, dr inż. Adam Słomka

Format: B5, 182 strony, oprawa miękka foliowana. Wydanie IV. Stan prawny: 2018 r

Ocena ryzyka zawodowego - książka wraz z płytą CD

Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP

Cena regularna 31,50 zł w pakiecie 27 zł

Książka – SPIS TREŚCI

Płyta CD – wykaz programów

Książka zawiera wzory programów szkoleń bhp (wstępne, okresowe) dla różnych grup pracowników: pracodawców, administracyjno-biurowych, robotników, służb bhp, inżynieryjno-technicznych.

Wzorcowe programy szkoleń opracowane zostały wg wymagań:

 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 116, poz. 972);

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 196, poz.1420);

Programy te są niezbędne dla wykładowców i zawierają kompendium zagadnień, które wykładowcy winni jeszcze wzbogacić o aktualne przepisy i Polskie Normy w określonej tematyce.

 

Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca przykładowe wzorcowe programy szkoleń oraz akty prawne. Działa z systemem operacyjnym: Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

Autor:  Kazimierz Werner.

Format B5, 196 stron, oprawa miękka, Wydanie VIII. Stan prawny:2019. Książka zawiera uaktualnienie treści na dzień 20 stycznia 2020 r.

Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie PORADNIK

Cena regularna 63 zł w pakiecie 54 zl

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Zagadnienia zawarte w poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP oraz zawodowych służb BHP podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Książka podzielona jest na dwie części:

Część I – zawiera wymagania przepisów, które są pomocne przy opracowywaniu oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Część II – przedstawia sposób postępowania przy wykonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie oraz wzór oceny stanu bhp w zakładzie.

Autorzy: Marek Gałusza, Marian Śmidowski, Kazimierz Werner.


Format: B5. 132 stron. Oprawa miękka foliowana.

Wydanie XIV. Stan prawny: Listopad 2019 r. Książka zawiera uaktualnienie treści na dzień 29 listopada 2021 r.

Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik

DO PAKIETU DOŁĄCZAMY NASZĄ BESTSELLEROWĄ POZYCJĘ

Ergonomia

Cena regularna 52,50 zł w pakiecie TYLKO

1 zł

–Zobacz SPIS TREŚCI–

Książka przeznaczona jest dla tych osób, które w ramach swoich ról zawodowych kształtują bezpieczne warunki pracy.

Zasadnicze problemy przedstawione w  pracowaniu ujęto w III rozdziały, wyodrębniając obszar funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, zagrożenia w pracy oraz procedury kształtowania warunków pracy.
Na funkcjonowanie człowieka w pracy spojrzano przez pryzmat szeregu dyscyplin naukowych: psychologii i socjologii pracy, antropometrii, psychologii inżynieryjnej, psychologii organizacji zarządzania, nauk technicznych oraz prawa pracy. Nauki te tworzą interdyscyplinarny charakter ergonomii.
 
W opracowaniu pokazano jak znaczący jest udział ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Zaprezentowano szereg zasad ergonomicznych w projektowaniu maszyn i urządzeń, stanowisk pracy, procesów technologicznych itp.
Przedstawiono duży asortyment narzędzi badawczych służących do diagnozowania warunków pracy.

Autor: dr Stanisław Wieczorek

Recenzentprof. dr hab. Mieczysław Trzeciak

Format: B5, 288 stron, oprawa miękka foliowana.

 Wydanie III. Stan prawny: 2014 r.

Ergonomia