Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

42.00

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi.

Opisane zostały m.in. zakres instrukcji eksploatacji oraz bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych, wymagania budowlane i techniczne odnośnie kotłowni, zakresy odpowiedzialności przy eksploatacji i remontach urządzeń, zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne oraz zasady przygotowania miejsca pracy.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służb BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

AutorJan Krupa.

Format B5, 80 stron Oprawa miękka foliowana.

Wydanie VIII. Październik 2021 r. Książka zawiera uaktualnienie na dzień 9 sierpnia 2022 r.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej