Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

63.00

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

— Zobacz SPIS TREŚCI–

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.

Opisane zostały własności toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Przedstawiono zagrożenia związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Poruszono problematykę dotyczącą gazów skroplonych (LNG) i kriogeniki.

Drugi blok tematyczny to zagadnienia dotyczące gazów przemysłowych i ochrony środowiska.

Książka będzie użyteczna w pracy zarówno służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy, pomoże zaznajomić się z zagrożeniami występującymi w branży gazowniczej i pozwoli, często przed czasem, je zdefiniować i skutecznie wyeliminować.

Stanowi pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminów na uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru urządzeń gazowych.

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Autordr inż. Mariusz Łaciak 

Wydanie IV, 2019 rok Stron 220. Oprawa miękka foliowana.
Książka zawiera uaktualnienie na dzień 9 sierpnia 2022 r.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych