Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Newsletter

Szkolenie wstępne ogólne Powiększ do pełnego rozmiaru

Szkolenie wstępne ogólne

szkolenie wstępne ogólne - „instruktaż ogólny” – Materiał pomocniczy do samodzielnego przeprowadzenia szkolenia.
Zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Więcej szczegółów

19,00 zł

produktod (ilość)rabat
Szkolenie wstępne ogólne4 -10,00 zł

Opis systemu

Przeczytaj instrukcję.

Regulamin szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Regulamin. Zapoznaj się z warunkami szkolenia. Czytaj regulamin.

Karta wstępna

Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
Kupujący szkolenie otrzyma kartę wstępną na podany adres mailowy.

Uczestnicy szkolenia

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

Organizacja szkolenia

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Otrzymany materiał służy jedyne jako pomoc dydaktyczna do własnego przeprowadzenia szkolenia.
ISS Tarbonus - szkolenie online na platformie szkoleniowej, z wykorzystaniem multimediów, grafik, wraz z głosem lektora!

Cel szkolenia

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku


 

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: