Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Newsletter

Skierowanie na badania lekarskie Powiększ do pełnego rozmiaru

Skierowanie na badania lekarskie - druk aktywny w formacie pdf

z możliwością edycji i zapisu przy użyciu bezpłatnego programu Adodbe Reader.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Więcej szczegółów

8,61 zł

Skierowanie na badania lekarskie jest aktywnym drukiem  w formacie PDF, który można edytować i zapisywać przy użyciu bezpłatnego programu Adobe Reader

Sposób pobrania pliku pdf: po złożeniu zamówienia w sklepie (poprzez umieszczenie produktu w koszyku) i zrealizowaniu płatności, na wskazany w zamówieniu adres mailowy zostanie przesłany link do pobrania pliku pdf - zamówionego druku.

UWAGA! z przesłanego linku druk można pobrać pięciokrotnie.

Skierowanie na badania lekarskie - informacje ogólne:

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie  jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.
Skierowanie powinno zawierać:

  1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;
  2. w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu;
  3. w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;
  4. opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.